8 maja 1921

Z ziem polskich

Po zwycięskim plebiscycie.

Urzędowe obliczenie.

Warszawa. (E.E.) Urzędowe obliczenie głosów, oddanych w czasie plebiscytu na Górnym Śląsku według Komisji międzysojuszniczej w Opolu:

Większość gmin za Polską.

Warszawa. (E.E.) Jak słychać z kół miarodajnych ostateczne obliczenie wyników plebiscytu stwierdziło, że większość polską wykazały następujące ilości gmin w poszczególnych powiatach:

Razem w tych 9 powiatów i w powiecie raciborskim większość polską wykazało 548 gmin, niemiecką 188.

 

Kurjer Poznański, 25-03-1921

Mogilno. Wielki pożar

nawiedził tutejszy park miejski. Pożar wybuchnął w godzinach przedpołudniowych, a podsycany silnym wiatrem. rozszerzył się z taką gwałtownością. że kilka godzin prawie nic nie uratowało z swojego dobytku. Sala restauracyjna uległa niszczeniu prawie kompletnie. Później zmienił się kierunek wiatru, co ułatwiło znacznie dalsza akcję ratunkowa. Przyczyn, na pożaru nie wiadoma.

 

Kurjer Poznański, 25-03-1921

Szlachetny czyn.

Nad Wartą bawiła się wczoraj gromadka dzieci. Jedno z nich, 6-letnia dziewczynka wpadła do Warty. Spostrzegł to szlachetnie myślący przechodzeń. Nie wahając się skoczył do rzeki i wydobył z nurtów tonąca dziewczynkę.

 

Kurjer Poznański, 25-03-1921

Tylko 70.000 emigrantów z Niemiec.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Sosnowiec, 20 marca. Wbrew oczekiwaniom niemieckim na Górny Śląsk przybyło tylko 70 tysięcy emigrantów Niemców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-03-1921