16 czerwca 1921

Z ziem polskich

Przerwanie komunikacji.

Bytom 5-go maja. (Tel. wł. Kur. Warsz.) - Połączenia telefonicznego z Wrocławiem niema, koleje również nie idą.

 

Kurjer Warszawski, 06-05-1921

Upadek z wagonu.

Na stacji Warszawa główna towarowa, około przejazdu Królewska Droga, bawiąc się spadł z węglarki i uderzył głową o szyny Stanisław Kamiński, lat 11, przyczem uległ wstrząśnieniu mózgu i potłuczeniu głowy. Przywieziono go w stanie ciężkim do szpitala Dz. Jezus.

 

Kurjer Warszawski, 03-05-1921

Samochody.

Przed domem nr 4 na ul. Mirowskiej samochód najechał na Marjannę Sieracką (Nowolipie 42), która uległa złamaniu lewej nogi. Ofiarę wypadku odwieziono do szpitala Dz. Jezus.

 

Kurjer Warszawski, 03-05-1921

Pod tramwajami.

Władysław Bobek, lat 42, telegrafista st. Warszawa wschodnia (Grochowska 16) dostał się pod tramwaj linji nr 18. Ogólnie poszkwankowanego przewiozło Pogotowie do szpitala Dz. Jezus. - Przy zbiegu ul. Bielańskiej i pl. Teatralnego, usiłując wskoczyć do tramwaju. Michał Wolniak dostał się pod wagon i uległ zmiażdżeniu prawej i złamaniu lewej goleni. Pogotowie przewiozło go w stanie ciężkim do szpitala św. Rocha. - Na ul. Marszałkowskiej, przed domem nr 66, wpadł pod tramwaj 15-letni Stefan Czarnecki (Koszykowa 44), którego w stanie niezłym Pogotowie przewiozło do domu.

 

Kurjer Warszawski, 03-05-1921

Warszawa. Budżet.

Zestawienie wydatków i dochodów miasta Warszawy na bieżacy rok gospodarczy (1921/2) przewiduje około 3.350 miljonów mk. dochodów, a 3.950 miliojnów mk. wydatków. Z roku ubiegłego pozostaje do pokrycia 315 miljonów marek niedoboru.

 

Kurjer Poznański, 03-05-1921