9 maja 1921

Z ziem polskich

1,000 koni dla Królestwa.

Związek wszechrosyjski ziemstw, odczuwając dotkliwy brak koni w Królestwie, ofiarowuje na rzecz kraju naszego na razie 1,000 koni.

 

Kuryer dla Wszystkich, 07-11-1914

Z Pabjanic.

- Przed powtórnem wejściem niemców polskie sklepy spożywcze współdzielcze, w obawie rekwizycji, wyprzedały wszystek towar. Niektóre zaś kooperatywy nawet zlikwidowano.

 

- W czasie pobytu niemców w Pabjanicach ktoś podrzucił bombę pod pałac miejscowego obywatela i fabrykanta Gustawa Preussa. Bomba wybuchłą, lecz nie wyrządziła szkody poważniejszej. Pękły tylko szyby i kilkoro drzwi jest uszkodzonych.

 

Kurjer Poranny, 07-11-1914

Pożar Trębowli.

Lwów, 6 listopada (AP). Z odwiecznie halickiego miasta Trębowli donoszą, że przed wkroczeniem wojsk rosyjskich wiele rodzin, szczególnie żydowskich oraz kupców uciekło.

 

Pożar w mieście zniszczył 260 domów. Pozostało nieuszkodzonych 100 domów. Wszystkie mieszkania osób, które wyjechały, zostały opieczętowane w celu zabezpieczenia od rabunków.

 

Opieczętowano i zasekwestrowano klasztor Karmelitów, ponieważ w piwnicy klasztoru znaleziono broń.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 06-11-1914

Klęska rybołówstwa.

Według obliczenia Stacyi doświadczalnej rybackiej w Królestwo Polskiem, conajmniej 1,550 morgów stawów, racyonalnie urządzonych, będzie ugorowało w r. bież., z powoda epidemii dżumy karpi. Rybia ta choroba rozwielmożniła się w pewnej części Królestwa Polskiego od lat czterech tak dalece, że straty ponoszone zmusiły właścicieli do zawieszenia rybołówstw i przedsięwzięcia, według wskazówek Stacyi doświadczalnej, bardzo energicznych melioracyj oraz ugorowania. Wpłynie to znacznie na ogólne obniżenie się produkcyj rybnej w roku bież. i zwyżkę cen wskutek mniejszego zaofiarowania.

Bohaterskie czyny Legionistów.

„Dziennik cieszyński" donosi: w bitwie pod Piaseczną w powiecie nadwórniańskim zginął wraz z 17 innymi legionistami Wincenty Koch, legionista drużyny śląskiej, rodem z Rychwałdu. Pochowany został w Piasecznej.

 

W jednym z brawurowych ataków zabrał pułk Piłsudskiego w Królestwie Polskiem kilkuset Moskali do niewoli. Stało się to tak, że równocześnie z atakiem frontowym zdołano, korzystając ze zmierzchu, zaskoczyć nieprzyjaciela z tyłu. Żołnierze poddali się; z oficerów dwóch poddało się, a jeden odebrał sobie życie. Legł przy tem śmiercią bohaterską oficer Legionów Michałowski, inżynier techniki lwowskiej, rodem z Radomia.