9 maja 1921

Z ziem polskich

O zdrowotność podmiejską.

Po odwrocie Niemców z pod Warszawy, został delegowany przez ministeryum wewnętrznych główny inspektor lekarski p. Malinowski w celu zbadania stanu sanitarnego w gubernii warszawskiej. Zwiedziwszy pobojowiska, p. Malinowski stwierdził, iż wiele mogił niemieckich, kopanych zbyt płytko, przedstawiają poważne niebezpieczeństwo. Wobec tego ministeryum zleciło poczynić środki zaradcze i przeznaczyło na ten cel 50,000 rb.

 

Kuryer dla Wszystkich, 06-11-1914

Ochrona ruchomości.

Ponieważ wielu mieszkańców nie mogło powrócić jeszcze do miejscowości objętych niedawno działaniem wojsk, władze poleciły policyi zastosować jak najenergiczniejsze środki w celu ochrony porzuconych mieszkań.

 

Kuryer dla Wszystkich, 06-11-1914

Policya i straż ziemska

wyjechała wczoraj do Piotrkowa, Zgierza, Łasku oraz do powiatów: piotrowskiego, zgierskiego i łaskiego. Policya miejska z Sosnowca otrzymała rozkaz udania się do Skierniewic.

 

Kuryer dla Wszystkich, 06-11-1914

Kredyt niedostateczny

spowodował zastój w budownictwie. Z kilkudziesięciu domów w mieście zaledwie kilka wykończa się, reszta została zaopatrzona na zimę.

 

Kuryer dla Wszystkich, 06-11-1914

Kraków na Legiony.

Na zarządzenie wiceprezydenta miasta p. Józefa Sarego, wydane w imieniu prezydyum Magistratu, wpłaciła kasa miejska w dniu 29 października do kasy Skarbu wojennego Legionów polskich gotówką kor. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) tytułem dalszej raty na rachunek Daru Narodowego gminy miasta Krakowa, przyznanego uchwałą Rady miejskiej z dnia 18-go sierpnia b. r., w kwocie miliona koron.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-11-1914