9 maja 1921

Z ziem polskich

Obiady imienia ks. Arcybiskupa

J. E. ks. dr. Aleksander Kakowski, Arcybiskup metropolita warszawski, polecił zwiększyć liczbę obiadów swego imienia.

 

W ten sposób przeszło 130 obiadów codziennie otrzymują najubożsi na Sewarynowie Nr. 14, w Schronieniu św. Józefa.

 

Kuryer dla Wszystkich, 04-11-1914

„Kropla mleka”.

Zarząd „Kropli mleka” z dniem dzisiejszym rozpoczął w kancelaryi swej (Nowy Świat 57), przyjmowanie zapisu niemowląt, które pozostawać mają pod opieką „Kropli mleka”. Zgłaszające się matki niemowląt winny posiadać albo ksiażeczki wydane przez Kuratoryum dla rodzin rezerwistów, albo świadectwo opiekuna domowego lub rządcy.

 

Kuryer dla Wszystkich, 04-11-1914

Kursy w laboratorjum.

W dniu 16 b. m. rozpoczyna się w laboratorjum d-ra Serkowskiego (ul. Świętokrzyska 16) 1-miesięczny kurs i zajęcia parktyczne w godzinach od 3 do 6 pp. codziennie.

 

1-sza grupa: chemja filozoficzna;

2-ga grupa: bakterjologja lekarska.

 

Szczegółowy program zajęć i warunki zapisu dla ograniczonej liczby uczestników otrzymać można w laboratorjum

 

Kurjer Poranny, 04-11-1914

Łódź.

Inteligencya miejscowa zajęła się sprawą utworzenia w Łodzi uniwersytetu ludowego, kursu dla analfabetów dorosłych, oraz sieci szkól początkowych.

 

Przy stowarzyszeniu robotników przemysłu włóknistego „Praca" powstaną wkrótce kursy dla analfabetów dorosłych.

 

Z rozporządzenia komendanta wojennego wojsk rosyjskich aresztowano redaktora, „Nowej gazety łódzkiej" i administratora W. Świątka. Gazetę zamknięto.

 

Kuryer dla Wszystkich, 04-11-1914

Furaż dla koni policyjnych.

Wskutek podrożenia paszy niektórych naczelnicy powiatów starają się o podwyższenie dodatku furażowego dla strażników ziemskich na wyżywienie koni.

 

Kurjer Poranny, 04-11-1914