9 maja 1921

Z ziem polskich

Łódź.

Zabroniono przez władze sprzedaży trunków wogóle; zabroniono wychodzenia na ulicę po godzinie 9-ej. Gazownia łódzka postanowiła zredukować konsumcyę gazu z powodu nie wielkiego zapasu węgla, oraz obawy, że świeży transport węgla nie prędko nadejdzie.

 

— W niedzielę wieczorem na podwodach powrócił już do Łodzi pełny skład osobisty straży ziemskiej powiatu łódzkiego.

 

Przybył do Łodzi policmajster, kapitan Czosnakow.

 

Kuryer dla Wszystkich, 03-11-1914

Z Łowicza.

Osoba przybyła z Łowicza opowiada, że Niemcy przed opuszczeniem miasta zabrali wszystek towar ze sklepu polskiej kooperatywy spożywczej, wartości kilkuset rubli, za co „zapłacili" kilkadziesiąt marek. Towary ze sklepu kooperatywnego urzędników kolejowych skonfiskowali, twierdząc, że to nie jest własność prywatna. Za zabrane konie i wozy płacili kwitkami. W sklepikach różnych brali towary, ustanawiając dowolne ceny, jak naprz. 9 kop. za funt cukru, 3 kop. za funt białego chleba i t. d., liczyli przytem, że marka ma wartość rubla.

O chleb dla ludności podczas wojny.

„Wiener Zeitung" ogłasza dwa rozporządzenia ministeryalne, ograniczające używanie pszenicy i żyta przy wypiekaniu chleba i pieczywa.

 

Pierwsze postanawia „ że od 1 grudnia b. r. począwszy należy przy Rozporządzaniu chleba używać mąki mieszanej, która zawiera najwyżej 70% pszenicy lub żyta, resztę zaś mąki jeczmiennej, kukurudzanej lub ziemniaczanej, albo też zaprawy kartoflanej.

Przegląd pospolitego ruszenia

w tutejszym magistracie odbywa się w dalszym ciągu. Wczoraj pojawiły sie na murach miasta ogłoszenia, iż termin zgłaszania się po legitymacye pospolitego ruszenia został przedłużony dn 5 h. m., t. j. do czwartku włącznie. W tym terminie należy się bezwarunkowo po legitymacye zgłosić.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-11-1914

W powiecie tomaszowskim.

Gubernator chełmski, jak donoszą dzienniki rosyjskie, przesiał do ministerium spraw wewnętrznych szczegółowy raport o zniszczeniu gub. chełmskiej przez nieprzyjaciela.

 

W gminie Krynickiej z 14 wsi ucierpiało 11, częściowo od pożaru, częściowo zaś od rabunku; w gminie tej uległo spaleniu 65 zagród włościańskich, z których 35 we wsi Majdan Krynicki i 18 we wsi Majdan Sielec w której również zginęło w ogniu 12 osób. We wsi Majdan Krynicki rozstrzelano 4 osoby, w tej liczbie dwoje dzieci. Nadto podczas strzelaniny zabito 5 osób i raniono 6; 6 osób uprowadziły wojska nieprzyjacielskie. W urzędzie gminnym rozbita jest kasa i zabrano 10 rubli. W szkole zniszczono urządzenia.