9 maja 1921

Z ziem polskich

Zgon.

Zmarł w Warszawie Karol Jacek Malewski, literat i poeta. Wydawał prace bezimiennie. Rodzina Malewskich spokrewniona z Mickiewiczami.

 

Kuryer dla Wszystkich, 31-10-1914

Zderzenie pociągów.

Wczoraj o g. 7 r. na stacyi Łobaczew (Terespol.) pociąg pospieszny Nr. 7 wpadł na stojący na linii pociąg towarowy. Trzy parowozy i kilka wagonów towarowych zostało rozbitych. Z liczby pasażerów 12 osób uległo cięższym lub lżejszym okaleczeniom. Ze służby pociągowej zostało poszwankowanych sześć osób. Z Brześcia wysłano pociąg ratunkowy z lekarzami i personelem kolejowym. Linia nie została uszkodzona i wskutek tego przerwy w ruchu nie było.

 

Z przeprowadzonego śledztwa skonstatowano, że przyczyną katastrofy było złe nastawienie zwrotnic.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społeczego, 31-10-1914

O znak ostrzegawczy.

Niektórzy słusznie się domagają, aby w razie ukazania się niebezpiecznego aeroplanu na horyzoncie Warszawy, dano znak ostrzegawczy w postaci dajmy na to, strzału armatniego w górę, aby ludność mogła się ukryć w bezpieczne miejsca i przeczekać tamże strzelaninę do tegoż aeroplanu.

 

Kuryer dla Wszystkich, 30-10-1914

Na podgórskim cmentarzu

zabroniono rozpalania świateł w dniach zadusznych. Zakaz odnośny wydała komenda twierdzy. Ostrzegamy zatem naszych czytelników przed rozpoczynaniem odpowiednich przygotowań i zakupów, które wobec odnośnego zakazu byłyby bezprzedmiotowemi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-10-1914

Zapomoga.

Petrograd, 29 października. (A. P.). - Rada ministrów postanowiła udzielić pożyczki w wysokości 15,000 rb. Warszawskiemu Tow. Opieki nad dziećmi, wobec wielkiego napływu dzieci, pozbawionych opieki z powodu wojny.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 30-10-1914