20 czerwca 1921

Z ziem polskich

Sprzedaż płaszczy gumowych

dla kół samochodów osobom prywatnym jest, jak o tem już donoszono, wzbroniona. Kto do zakazu tego się nie zastosuje, naraża się na karę pieniężną a nawet na karę więzienną. Osoby prywatne, chcące nabyć płaszczy gumowych do samochodów, winny zwrócić się do odnośnego urzędu (Bereifungsstelle – Festungskrafswagenpark) przy Alejach 23.

 

Kurjer Poznański, 10-11-1914

Szkoła niemiecka w Kielcach.

We wczorajszym „Głosie Narodu" czytamy: Po wybuchu obecnej wojny istniała w Kielcach, podobnie jak w wielu innych miastach Królestwa, prywatna szkoła średnia, t. zw. handlowa, utrzymywana przez obywatelstwo miejscowe i posiadająca polski wykład nauk. Wojna wywołała wszędzie, a więc i w Kielcach, zamęt w stosunkach szkolnych, tak, iż wiele zakładów, zwłaszcza na terytoryach, objętych działaniami wojennemi, nie podjęło nauki we właściwym terminie powakacyjnym. Ponieważ wiele młodzieży snuje się bez należytego zajęcia, postanowiło grono obywateli kieleckich wskrzesić tamtejszą szkolę handlową. W tym celu udali się ci obywatele do urzędującego w Kielcach landrata (Kielce miały bowiem czasowo administracyę niemiecką) z przedstawieniem tej sprawy i z prośbą o formalne urzędowe pozwolenie na podjęcie czynności szkolnych. Landrat chętnie tego pozwolenia udzielił. Jako warunek postawił tylko, aby dalszy wykład w szkole odbywał się odtąd po niemiecku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-11-1914

Wieści z Łodzi.

— Konjunktury przemysłu łódzkie-go w ciągu ostatnich kilku dni znacznie się poprawiły. Rozpoczęła się ożywiona wymiana towarów gotowych z Warszawą oraz Białymstokiem i Mińskiem. Towary dowożone są wszędzie tylko końmi. Popyt na towary łódzkie znaczny.

 

— Wielkie zakłady przemysłowe łódzkie odczuwają brak węgla.

 

— Milicja obywatelska 3 dzielnicy skonfiskowała w mieszkaniu Kopalniami przy ul. Południowej 18, 600 butelek wódki K. pociągnięto do odwiedzialności.

 

Kurjer Poranny, 08-11-1914

Błogosławieństwo Arcypasterskie.

Szanowny Księże Prałacie!

W nowszych czasach prasa codzienna wielkiego nabrała znaczenia we wszystkich krajach i u nas w szczególności; doniosłość prasy stała się jeszcze większą w dobie przełomowej, jaką nam obecnie z woli Opatrzności wypadki przeżywać.

 

W tak wyjątkowych okresach, jak obecny, pism dobrych, uczciwych nigdy nie może być zawieje, a zwłaszcza pism, opartych na podstawach naszej świętej wiary katolickiej. Dlatego leż z wielką radością powitałem powstanie założonego przez grono osób z księdzem Prałatem na czele nowego „Kuryera dla wszystkich", który, służąc bez żadnych zastrzeżeń sprawie Kościoła i Ojczyzny, pragnie gmach społeczny uchronić od wstrząśnień szkodliwych, a szerokie zastępy ludności powstrzymać od zboczenia na drogi obłędne.

Oświetlenie elektryczne w miejsce naftowego.

Z elektrowni miejskiej otrzymujemy następująca notatkę:

 

Szwedzka „Svenska Dagbladet" donosi pod dniem 15. października z Helsinghorg, że stacjonowany tam statek „Beta", który z ładunkiem 5000 beczek nafty znajdował się w drodze z Ameryki do Szwecji, został przez angielskie okręty wojenne zatrzymany na północ Szkocji. Pismo to przypuszcza, że w akcie tym leży zamiar zmuszenia Szwecji do przyjęcia na siebie gwarancji, by sprowadzaną do Szwecji naftę zużywano tylko w kraju i nie przepuszczano do Niemiec.