9 maja 1921

Z ziem polskich

Macierz szkolna cieszyńska

W dniu wczorajszym odbył się w Cieszynie doroczny walny zjazd delegatów kół „Macierzy szkolnej Księstwa Cieszyńskiego”. Instytucya ta utrzymuje cały szereg szkół w gminach, gdzie ludność pozbawiona jest szkół polskich a nadto prowadzi szeroką akcyę oświatową za pośrednictwem Kół, rozsianych po wsiach.

Czarodziejska nafta w Galicyi

Będziemy mieli, zdaje się, nową naftę z zaczarowanych źródeł. „Reichspost” mianowicie donosi, że ministerstwo robót publicznych ma zamiar na terenach państwowych w Galcyi szukać nafty zapomocą różdżki wieszczej. W tym celu sprowadzono do Galicyi inżyniera Stanisława Purchallę, który umie się z tym narzędziem obchodzić i w dniach od 3 do 9 b. m. robił poszukiwania w Bitkowie, Tustanowicach i Borysławiu, gdzie stwierdził istnienie nowych terenów naftowych.

Polacy na Bukowinie

(O. M. Żukowski: Bukowina pod względem topograficznym, statystycznym i historycznym ze szczególnem uwzględnieniem żywiołu polsk. Czerniowce-Lwów 1914)

 

W ostatnich paru latach podjęło szereg naszych pisarzy doniosłe, a dawniej pomijane zadanie dokonania bilansu sił polskich na obszarze Polski i ziemiach przyległych. Nasz naturalny, w dziejach uzasadniony rozwój został zatamowany lub przynajmniej utrudniony. Chcemy zobaczyć na co obecnie możemy liczyć, na czem swoje rachuby na przyszłość opierać.

Wiec kobiet za zamykaniem szynków

Warszawa. We wsi Stasiewicze (pow. bobrujski) włościanki-mężatki zwołały liczne zebranie kobiet zamężnych i uchwaliły czynić starania o zamknięcie wszystkich sklepów wódczanych i szynków, „ponieważ nadmierny rozwój pijaństwa wywołuje ruinę gospodarstw włościańskich oraz zdziczenie obyczajów mężów i ojców”. Tak głosi uchwała podpisana przez 150 przeszło włościanek.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Przeciwko chałatom żydowskim

Wrocław. Z Kudowy, znanego miejsc kuracyjnego, położonego na Śląsku, donoszą, że tamtejsi członkowie centralnego związku właścicieli pensjonatów i hoteli zobowiązali się na życzenie dyrekcji kuracyjnej ze względu na gości kuracyjnych nie przyjmować i nie trzymać ludzi, którzy zwracają uwagę niechlujnym i zaniedbanym wyglądem i nie przyjmować również ludzi, noszących chałaty. Zobowiązanie to ma uniemożliwić napływ żydów galicyjskich, którzy w ostatnim roku stali się plaga Kudowy.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914