28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Ze Śląska. Dziedzice-Czechowice

 

Dnia 1 mm., (Zielone Święta) obchodzono tu uroczyście pamiątkę Konstytucyi 3 Maja. Obchód poprzedziły ćwiczenia polowe drużyn sokolich, w których brały udział gniazda sąsiednie: galicyjskie i śląskie w sile przeszło 200 druhów. Partyą galicyjską dowodził druh Wł. Skut z Biały — partyą, śląską druh St. Królikowski z Dziedzic. Kierownikiem ćwiczeń był druh Wł. Zajączkowski z Oświęcimia. Ćwiczenia wykazały wielką wytrzymałość druhów na forsowny marsz trwający około 6 godz. sprawność i nadzwyczajny zapał.

Gdynia w czerwcu

(Letnisko polskie nad Bałtykiem)

Od lat kilku tworzy się niedaleko Gdalska, na wybrzeżu kaszubskiem, pierwsze czysto polskie letnisko nadmorskie, Gdynia (po niemiecku Gdingen), położone na polskim obszarze letniczym i odwiedzane tylko przez polaków, ze wszystkich trzech dzielnic. Gdynia jest rozległą wsią nadbrzeżną, posiadającą, doskonałe warunki zdrowotne: idealnie suche położenie, rozległą plażę piaszczystą i las w pobliżu.

Dysertacja doktorska kobiety

Petersburg 5-go czerwca. (Tel. wł. K. W.) - W akademji lekarskiej wojskowej warszawianka, panna Zofja Sadowska, po obronie dysertacji otrzymała stopień doktora medycyny. Panna Sadowska jest pierwszą kobietą, która otrzymała stopień naukowy w rzeczonej akademji.

 

Kurjer Warszawski, 05-06-1914

Zielone Święta w Warszawie

 

Tradycyjnym zwyczajem mieszkańcy Warszawy tłumnie śpieszyli w dni Zielonych Świąt na wycieczki zamiejskie. Statki, kolejki podjazdowe w formalnem były oblężeniu. Na szczęście pogoda względnie dopisywała, bawiono się więc ochoczo na Bielanach, w Młocinach i w dalszych okolicach Syreniego grodu. Trudności, związane z powrotem do miasta, nie po raz pierwszy dowiodły, jak wiele jeszcze braków i niedogodności posiada nasza lokomocya podmiejska.

Powrót z Ameryki

Wczoraj przybyło ze Stanów Zjednoczonych do kraju około 1000 emigrantów galicyjskich. Powrócili z powodu braku zajęcia. Opowiadają, że z powodu tamtejszych strajków kolejowych, zamieszek wojennych i stagnacyi ekonomicznej, oraz ciągłego przepływu robotników z Europy, warunki pracy w Stanach Zjednoczonych są bardzo złe, zarobki mniejsze niż dawniej, mimo postępów drożyzny artykułów spożywczych. Wielka ilość robotników pracuje zaledwie 2 do 3 dni w tygodniu i zarobki te nie wystarczają na utrzymanie rodziny. Równocześnie przyjechało przez Kraków do Ameryki 200 emigrantów, z których 20 w wieku popisowym zatrzymano z powodu braku pozwolenia do wyjazdu do Ameryki.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 05-06-1914