28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Senzacyjny wynalazek Polaka

Polak dyrektorem fabryki aeroplanów. - Doniosły wynalazek logniczy.

Tymbark, 4 czerwca.

Na innem miejscu piszemy o zastrzeleniu wściekłego rysia w Tymbarku w niezwykłych okolicznościach przez .p Trojdas-Monastyrskiego, bawiącego obecnie chwilowo w Tymbarku. Jak nam donoszą, pobyt p. Monastyrskiego w Galicyi związany jest z senzacyjnym wynalazkiem tamtejszego obywatela p. Palki.

O szyldy polskie w gub. chełmskiej

Zjazd sędziów pokoju Lublina rozpoznał pierwszą z serii spraw wytoczonych przez policję przeciwko różnym instytucjom i kupcom w nowoutworzonej gub. chełmskiej o język polski.

 

Policja mniema, że szyldy w tej gubernii mogą być jedynie w języku rosyjskim i żąda usuwania szyldów polskich, obywatele zaś dowodzą nielegalności tego żądania policji i szyldów polskich nie zdejmują.

Związek równouprawnienia kobiet polskich

Związek równouprawnienia kobiet polskich istnieje lat 7. Posiada oddziały w Radomiu, Lublinie, Sieradzu, Płocku, Białymstoku, Petersburgu, Kijowie i Odesie, liczy członków do 600 osób.

 

Za polewanie... przechodniów

Oberpolicmajster nałożył kary na stróżów domów, którzy, niedbale polewając ulice, oblewali i przechodniów. Nadto polecono przestrzegać, aby stróże polewali węzami gumowymi tylko ulice, chodniki zaś winny być polewane wodą z konewek.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 05-06-1914

Wieliczka na wulkanie

Zarząd salinarny postanowił umieścić w kopalni składy prochu i wniósł w tych dniach podanie do starostwa górniczego. Wiadomość o tym nowym wybryku zarządu przedostała się na miasto i wywołała ogromne oburzenie i przerażenie mieszkańców. Wybuch setek kilogramów prochu, co łatwo może się zdarzyć, (górnicy bowiem chodzą z otwartem światłem, spowodować może zapadnięcie się Wieliczki. Wszak już dziś, gdy górnicy rozsadzają skałę, n. p. w okolicy szybu „Lois", huk słychać w mieszkaniach, które trzęsą się w posadach i coraz bardziej rysują. Dla zaoszczędzenia częstszego wożenia prochu do kopalni igra się zbrodniczo z życiem całego miasta! W sprawie tej interweniował w starostwie górniczem poseł dr. E. Bobrowski.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 05-06-1914