28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Rubini wykryje zbrodniarza

Senzacyjne popisy telepatyczne Rubini'ego w teatrze „Nowości” - obudziły w Krakowie olbrzymie zainteresowanie. Trzy ostatnie seanse, jakie się odbędą w czwartek, piątek i sobotę przyniosą na zakończenie poza zwykłymi popisami efektowną produkcyę telepatyczną, w której Rubini rozwiąże zagadkę kryminalną, wykrywając zbrodniarza, jego ofiarę, wspólników, narzędzie zbrodni i t. d. Produkcya ta, jedyna w swoim rodzaju, nie było dotąd nigdy przez nikogo wykonywana.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 05-06-1914

Przewóz milionów

Tydzień temu, we środę przewieziono przez Kraków w jednym wagonie kolejowym przyczepionym do pociągu osobowego 11.000 kilogramów złotych i srebrnych monet, transportowanych z Bukaresztu do Londynu. Drogoceną przesyłkę eksportowali przez całą drogą dwaj policyjni ajenci rumuńscy.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 05-06-1914

Projektowane przyłączenia do miasta

W tych dniach przedmieście Czyste, przylegające do Warszawy, między linią ul. Nowogrzybowskiej i stacyą przeładunkową kolei Obwodowej, zwiedzała komisya, delegowana do wypracowania przyłączenia tego przedmieścia do miasta. Na przedmieściu tem znajdują się dwa obszerne terytorya szpitala żydowskiego i zakładów gazowych wraz z fabryką przetworów chemicznych, faktycznie należące do miasta, lecz otoczone gruntami gminnymi.

Olbrzymi pożar na Woli justowskiej

wybuchł dzisiejszej nocy. Ofiarą rozszalałego żywiołu padł jeden dom mieszkalny Jana Dębowskiego (dom nieasekurowany), spaliły się przytem 2 krowy, drób i sprzęty, dalej zabudowania folwarku, a mianowicie dach nad domem mieszkalnym, stodoła długości 50 metrów, stajnia i spichlerz. Budynki ucierpiały przedewszystkiem w górnej części. Folwark ten jest własnością p. Grunwalda. Szkoda wynosi około 5 tysięcy koron.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 05-06-1914

Automaty tramwajowe

Na przystankach tramwajowych w miejscach, gdzie się krzyżują linie, umieszczono na słupach, oznaczających kierunek jazdy automaty, które połączone prądem elektrycznym z linią, mają wskazywać za ile minut odchodzą wozy w danym kierunku. Na razie automaty takie funkcyonują już na krzyżownicy u wylotu ulic Wielopole i Starowiślnej, z czasem otrzymują je wszystkie inne przystanki. Automaty te mają wygląd żelaznych, oszklonych skrzynek, w których znajduje się podziałka od 1-10 i wskazówka, posuwająca się w miarę zbliżania się wozu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 04-06-1914