28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Regulacya błoń

Wczoraj wieczorem odbyło się w sali Tow. technicznego trzecie z rzędu posiedzenie dyskusyjne nad projektami regulacyi wylotu ul. Wolskiej oraz samych Błoń. Za podstawę dyskusyi wzięto projekty omówione obszernie przez autorów inż. Niedzielskiego i arch. Lewińskiego ze Lwowa. W dyskusyi, w której zabierali głos prof. Rakowicz, dyr. Jaszczurowski, dr. Goliński, radca dw. Ingart, nadradca budownictwa Kleczek, prof. Ekielski, wiceprezes Adelman i inni, wypowiadano się przeważnie przeciw „regulowaniu" Błot, a zwłaszcza takiemu ich zabudowaniu, aby wspaniały widok na Wawel doznał uszczerbku.

Rozruchy robotnicze w Borysławiu

Borysław. (T. wł.) Wynikły tu strajk robotników kopalni wosku doprowadził do rozruchów robotniczych. Zamieszanie powiększył wybuch pożaru w jednym z szybów. Pożar ten, jak się zdaje, wyniknął wskutek podpalenia. W Borysławiu skonsygnowano 50 żandarmów oraz 2 bataliony piechoty, nadesłane z Sambora i Przemyśla.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 04-06-1914

Zmniejszenie się pijaństwa

Według danych urzędowych, ilość sprzedanej wódki i spirytusu od d. 14 kwietnia do 14 maja r. b. zmniejszyła się w całem Królestwie o 118,726 wiader wobec ubiegłego miesiąca i o 334,914 wiader wobec tegoż czasu r. ub. Licząc wiadro wódki przeciętnie po rb. 20, otrzymamy 1,274,520 rb., które w ciągu jednego miesiąca pozostały w kieszeni naszego włościanina.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-06-1914

Parcelacja Frascati

Pomiędzy magistratem a właścicielami ogrodu Fraskati przy ul. Wiejskiej zawarto ostateczny układ co do przeprowadzenia przez ogród nowych ulic w celu parcelacji części ogrodu pod budowę domów dochodowych. Na razie pod parcelację przeznaczono cześć ogrodu, zajętego przez zabudowania b. muzeum pszczelniczego i posesji w bliskości placu św. Aleksandra. W dzielnicy tej będą przeprowadzone dwie ślepe ulice, szerokości 8 sążni; jedna z nich w kierunku ul. Książęcej, ale bez połączenia z nią.

Wydalania

Minister spraw wewnętrznych przysłał do gubernatora piotrkowskiego zapytanie, z jakiego powodu szereg zebrań gminnych uchwalił wydalić żydów ze wsi okręgu Dąbrowsko-Górniczego.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-06-1914