5 grudnia 1921

Z ziem polskich

Przeciwko chałatom żydowskim

Wrocław. Z Kudowy, znanego miejsc kuracyjnego, położonego na Śląsku, donoszą, że tamtejsi członkowie centralnego związku właścicieli pensjonatów i hoteli zobowiązali się na życzenie dyrekcji kuracyjnej ze względu na gości kuracyjnych nie przyjmować i nie trzymać ludzi, którzy zwracają uwagę niechlujnym i zaniedbanym wyglądem i nie przyjmować również ludzi, noszących chałaty. Zobowiązanie to ma uniemożliwić napływ żydów galicyjskich, którzy w ostatnim roku stali się plaga Kudowy.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Zebranie młodzieży niepodległościowej

Dziś o g. 7 odbędzie się poufne zebranie młodzieży niepodległościowej z następującym porządkiem dziennym: 1) Stosunek młodzieży niepodl. do Kom. Tymczasowej i polskiego Skarbu wojskowego, referuje p. Majewski, 2) Sprawa polskiego Skarbu wojskowego drużyn strzeleckich, referuje p. Bauer, 3) Wnioski.

Zebranie zwołane na podstawie par. 2 ust. o zgromadzeniach. Zaproszenia wydaje sekretariat „Kuźnicy” w godz. urzędowych.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Cios po ciosie

Poznań. „Berl. Tageblatt" donosi z Poznania, w dziale handlowym, że kolonizacja nabyta za 530.000 marek. płacąc po 600 mk. za morgę, z polskich rąk majątek, który „Tageblatt" nazywa „Krzyżownitza". Nie możemy w tej chwili stwierdzić, którego z majątków straszna ta wiadomo: dotyczy. Istnieje bowiem w powiecie mogileńskim Krzyżownica, w której istnieje polskie gospodarstwo, którą wszakże Niemcy przechrzcili na Westfelde, oraz istnieje w okolicy Poznania pod Kiekrzem 800-morgowe Krzyżowniki, które przed kilku laty p. Józef Bronisz sprzedał Niemcowi-katolikowi, niejakiemu Machlitowi ożenionemu z Polką.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Międzynarodowa wystawa samochodów

Roboty na terenie przyszłej wystawy w parku Agrykola postępują w nader szybkiem tempie. W tygodniu ubiegłym przystąpiono do tynkowania i robót rzeźbiarsko-architektonicznych w specjalnie budowanym pawilonie, przeznaczonym pod wozy ciężarowe, omnibusy, pługi automobilowe, lokomobile drożne itp.

Ćmy nocne

Z miasta zwracają nam uwagę, iż w ostatnich czasach trudno jest przejść przez ulicę Zwirzyniecką, bez narażenia się na zaczepki wesołych cór Korynku. Mieszkańcy tej ulicy apelują za naszem pośrednictwem do policyi, by wyrugowała plagę tę z ul. Zwierzynieckiej.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 21-05-1914