28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Hakatyzm na Mazurach

Loetzener Ztg., wychodząca w Lecu na Mazurach, opisuje miejscowe zebranie hakatystów—oczywiście pod patronatem pastorów. Mowę polityczną wygłosił pastor Rauch, co nie przeszkadzało mu zakończyć mowę zapewnieniom, że Ostmarkenverein nie jest politycznem Towarzystwem, pan pastor wzywał do krucjaty przeciwko polakom, do wypierania mowy polskiej językiem niemieckim, do zwalczania polskich organizacji gospodarczych, do przepłacania majątków, byleby tylko nie przechodziły w ręce polskie, wyraził - on pastor — wdzięczność katolickiej warmińskiej władzy duchownej za przeciwstawiania się polskiemu ruchowi na Warmji i t. d.

 

Kurjer Warszawski, 31-05-1914

Przejazd wyprawy naukowej

Dziś przejeżdżała przez Warszawę wyprawa naukowa, zorganizowana przez uniwersytet oksfordzki, a udająca się na Syberję dla zbadania plemion, zamieszkujących dolinę rzeki Jenisiej. Wyprawie z 5-ciu osób przewodniczy panna Marja Czaplicka, asystentka przy katedrze antropologji w Oksfordzie.

 

Dziennik Polski, 31-05-1914

O cmentarz żydowski

Wskutek złożenia protestu obywateli wolskiej dzielnicy Warszawy, przeciwko rozszerzeniu cmentarza Żydowskiego w obrębie miasta, jenerał-gubernator, jak donosiliśmy, delegował komisję pod przewodnictwem oberpolicmajstra warszawskiego, jenerale Meyera, przy udziale władz gubernialnych i miejskich, w celu zbadania na miejscu stanu rzeczy i orzeczenia, czy projektowane rozszerzenie cmentarza na zakupionych przez gminę żydowską sąsiednich posesjach nie sprzeciwia się przepisom obowiązującym z roku 1846, oraz czy nie będzie przeszkadzało dalszemu rozwojowi miasta.

Częstochowa

W fabryce wyrobów jutowych „Częstochowianka” od kilku dni trwa strajk robotników.

 

Ogółem strajkuje około 5,000 robotników.

 

Kurjer Warszawski, 31-05-1914

Polacy muszą obchodzić święta ruskie

Lwów. (Tel. wł.) Wczoraj odbył się tu wielki więc robotników polskich, zatrudnionych w miejscowej fabryce tytoniu. Na wiecu tym podniesiono, iż robotnicy polscy, mimo iż stanowią 80 procent ogółu robotników, pracujących w fabryce tytoniu, zmuszeni są do zawieszania pracy w święta ruskie. Więc, który odbył się w obecności dwóch posłów parlamentarnych, zaproponował przeciw temu gwałtowi i wysłał rezoluce protestujące do ministra skarbu, ministra dla Galicyi, do głównej dyrekcyi skarbu i do prezesa Koła polskiego. W rezolucyach tych zaznaczono, że jeżeli gwałtowi powyższemu nie będzie położony kres, to mogą wyniknąć poważne zajścia pomiędzy ludnością polską i ruską.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 30-05-1914