28 stycznia 1922

Z ziem polskich

Związek urzędników i urzędniczek prywatnych Galicyi i Śląska,

powstały 3 lata temu jako jedyna organizacya zawodowa w kraju, rozprzestrzeniająca swą działalność jak widać z nazwy na Galicyę i Śląsk, zjednała sobie pomiędzy wszystkimi urzędnikami i urzędniczkami prywatnymi wielką sympatyę. Związek urzędników daje członkom zapomogę w razie braku zajęcia, wydaje pismo zawodowe p. t. „Społem", które członkowie otrzymują bezpłatnie, utrzymuje Biuro pośrednictwa pracy, które wyszukuje członkom posady, jak również poleca swych członków, bezpłatnie wszystkim P. T. pracodawcom.

Trzęsienie ziemi we wschodniej Galicyi

Wschodnią Galicyę nawiedziło wczoraj lekkie trzęsienie ziemi, które w niektórych okolicach wywołało silne zaniepokojenie. Wedle relacyi ze Lwowa trzęsienie ziemi było tam bardzo lekkie, lżejsze nawet niż trzęsienie z przed czterech lat, kiedy to kilka domów się zarysowało. Zaczęło się zaś o godzinie 9 min. 30 i trwało dwie minuty. Seismograf na politechnice zanotował lekkie falowanie w kierunku od wschodu na zachód.

Na ogół domy we Lwowie wytrzymały trzęsienie ziemi bardzo dobrze, nie było nigdzie zarysowań lub pęknić

Przesunięcie fabryki prochu w Krakowie

Budapeszt. Na wczorajszem posiedzeniu delegacyi austryackiej del. Rosner postawił rezolucyę, załatwiającą petycyę gminy Kraków-Podgórze co do przesunięcia fabryk prochu i amunicyi.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 29-05-1914

Polacy sypać będą kopiec grunwaldzki w Niepołomicach

W drugi dzień Zielonych Świąt t. j. dnia 1 czerwca b. r. odbędzie się w Niepołomicach w sposób uroczysty dalszy ciąg sypania kopca Grunwaldzkiego. W uroczystym tym akcie uczestniczyć będą przedstawiciele koloni amerykańskiej. Na uroczystość złożą się: ćwiczenia drużyn polowych „Sokola" i drużyn Bartoszowych na przestrzeni Bierzanów-Niepołomice,

Gwałcenie święta

W ubiegły czwartek w święto Wniebowstąpienia Pańskiego ogólne zgorszenie wywołało publiczne wykonanie robót w nowobudującej się kamienicy przy ul. Lubomirskich. Natychmiast oburzeni mieszkańcy udali się gremialnie na policyę z żądaniem interwencyi, której jednakże odmówiono.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914