23 stycznia 1922

Z ziem polskich

O bezpieczeństwo publiczne

Liczni mieszkańcy ulic: Browarnej, Gęstej, Wiślanej, Radnej, Lipowej, Leszczyńskiej i Dobrej, utyskują na niedostateczne bezpieczeństwo w tej ludnej i ruchliwej dzielnicy. Posiada ona tylko jeden posterunek policyjny na rogu ul. Browarnej i Karowej, na obszarze zaś pomienionych ulic nie ma posterunków policyjnych.

Wykopaliska na zamku wawelskim

Tow. miłośników historyi i zabytków Krakowa uchwaliło kierownictwu restauracyi Wawelu 500 koron na koszta wykopów i poszukiwań dawnych budowli. Dotychczasowe poszukiwania robione były tylko ubocznie, gdyż Wydział krajowy nie upoważnił kierownictwa restauracyi do ponoszenia jakichkolwiek kosztów na poszukiwania archeologiczne. Do obserwowania tych poszukiwań wydelegowało Tow. pp. Adama Chmiela, Klemensa Bąkowskiego i prof. dr Demetrykiewicza.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Bandyckie rządy Moskali w Królestwie

Królestwo Polskie, to kraj, gdzie kupują się wyjątkowe prawa, rozgrywają się wyjątkowe gwałty, tryumfuje wyjątkowe cynizm i wyjątkowa bezczelność, przybrana w mundur władzy carskiej.

Taki stan rzeczy dostarcz obfitego materyału członkom Koła polskiego w Dumie petersburskiej do krytyki oficyalnego bandytyzmu, który wyniszczyć usiłuje Królestwo z wszelkich sił żywotnych, w chwili, gdy Duma rozpoczyna debaty nad budżetem ministeryum spraw, a raczej... gwałtów i bezprawia wewnętrznego.

Kolej zakopane morskie oko

Ministerstwo kolei udzieliło inżynierowi Waleryanowi Dzieślewskiemu we Lwowie na przeciąg jednego roku zezwolenia na podjęcie robót przedwstępnych technicznych dla budowy kolei niższego rzędu od stacyi kolejowej Poronin albo Zakopane wzdłuż potoku Poronin i rzeki Białki do Morskiego Oka z odgałęzianiem do Krzyżnego.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Zagonki dla robotników

Właściciele istniejącej na Woli fabryki wyrobów platerowanych p. f. „Bracia Henneberg” zakupili niedaleko fabryki kilka mórg gruntu, które podzielono na zagony i oddano je bezpłątnie robotnikom, pracującym w tej fabryce w liczbie około 200 osób. Poza tem fabryka dała bezpłatnie narzędzia i nasiona, a wdzięczni robotnicy zabrali się skwapliwie do energicznej uprawy włąsnego zagonu. Czyn ten powinien znaleźć licznych naśladowców pośród naszych fabrykantów.

 

Dziennik polski, 26-05-1914