4 sierpnia 1921

Ze świata

Polska rzejmie Muzeum w Raperswylu.

Warszawa. (E. E. Radio). Przyjęło wniosek o przejęciu przez państwo polskie muzeum narodowego w Rapyerswylu. Dalszy ciąg posiedzenia był ściśle poufny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-08-1921

Wiedeń przeciw radom żołnierskim

Wczoraj wieczorem odbyło się w sali ratusza we Wiedniu zgromadzenie wiedeńskiego garnizonu celem wyrażenia protestu przeciwko zamierzonej nowej ustawie o radach żołnierskich. Po zgromadzeniu demonstrujący żołnierze udali się w pochodzie przed gamach ministerstwa wojny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1921

Anglik na Śląsku [satyra]

Anglik (do Włocha). To widocznie plotka, że Niemcy napadają na Polaków. Wytężam przecie wzrok i nic podejrzanego nie widzę.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1921

Znamienny mariaż.

„Mittagzeitung” dowiaduje się z Budapesztu, że zanosi się na zaręczyny córki admirała Horthyego z b. arcyksięciem Albrechtem, synem arcyks. Fryderyka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1921

Jak agitują komuniści.

Tymi dniami odbyła się w Berlinie „manifestacya” dzieci szkolnych, urządzona przez komunistów. Dzieciom kazali nieść przywódcy komunistyczni tablice, propagujące ich idee.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-05-1921