4 października 1922

Ze świata

Przyszłość lodyńskich "Timesów"

Prasa lodyńska podaje, że według prawomocnego rozporządzenia zmarłego niedawno lorda Northcliffa, ma zakupić udział wydawnictwa "Timesów" John Walter, przedstawiciel tej rodziny Walterów, której własnością były dawniej "Timesy" londyńskie. W ten sposób konserwatywne "Timesy" powrócą z powrotem do poprzednich właścicieli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922

Czeskie wojskowe lotnisko w Prościejowie.

Z pism czeskich dowiadujemy się, że rząd czeski przystąpił do budowy wielkiego lotniska wojskowego w Prościejowie na Morawach. Na razie rozpoczęto roboty kanalizacyjne. Rząd czeski bardzo wydatnie popera wojskowe lotnictwo u siebie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922

Taniec wielbłądzi

Na ilustracyi naszej widzimy parę, wykonywującą nowy taniec, który w Londynie zaczyna wchodzić w modę. Jest to t. zw. "taniec wielbładzi", ponieważ tańczący naśladować mają ruchy wielbłada.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-09-1922

Ludność Niemiec w cyfrach

Według statystyki berlińskiej ostatni spis ludności dokonany w październiku 1949 r. wykazał w Niemczech 59.857.283 mieszkańców. Przewyżka urodzin nad wypadkami śmierci wynosiłła w r. 1919 cyfrę 282.120, a w roku 1920 - 666.358.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-09-1922

Pogrzeb lorda Northcliffe w Londynie

W (...) była ceremonia pogrzebu angielskiego króla dziennikarskiego, lorda Northcliffe. Redakcye pism będących jego własnością oraz rodzina zmarłego, otrzymały tysiące depesz kondolencyjnych ze wszystkich zakątków świata. Dziennik angielskie podniosiły ideowość i wielą siłę charakteru nieboszczyka. Pogrzeb jego był wielką angielską manifestacyą narodową. Ilustracya powyższa przedstawia moment przeniesienia zwłok lorda Northelifie do katedry westministerskiej, która nie była w stanie pomieścić w sobie wszystkich delegacyi. - Na pogrzebie obecnych było 7-niu braci zmarłego, ambasadorowie państw obcych, a nawet Lloyd Geroge, zwalczany stale przez prasę lorda Northeliffe, wysłał na pogrzeb swego przedstawiciela.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-08-1922