17 maja 1922

Premie honorowe dla żołnierzy-żydów w walce z Rosyą.

Dziennik żydowski „Der Tag" w Krakowie ogłasza odezwę do żydów w Monarchii, ażeby ze względu na szczególny zapał, z jakim idą żydzi przeciw Rosyi, stworzyć premie honorowe po 100 kor. dla tych żołnierzy żydowskich, którzy w jakikolwiek sposób odznaczą się w walce przeciw Rosyi. Nagrody te będą naczelnej Komendzie c. i k. armii oddane do rozporządzenia i przez nią będą rozdzielane. Nazwiska tak ofiarodawców, jakoteż i odznaczonych mają być oficyalnie ogłoszone.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.