17 maja 1922

Największe laboratoryum na świecie.

Największe laboratoryum na świecie, w mieści poświęcone celom wojennym, powstanie obecnie w najbliższych dniach w Ameryce. jego twórcą ;est sekretarz marynarki Daniel, który wyszedł z z sady, że ani wojaka lądowego, ani marynarki nie można utrzymać na prawdziwie nowoczesnym pomnie, jeżeli liczy się tylko na wynalazki i ulepszenia, dokonywane sporadycznie tu i ówdzie przez okolicznościowych wynalazców. jedynie to państwo może w przyszłosci liczyć na zwyciestwo, którego wszyscy obywatele współdziałać będą w udoskonaleniu i w rozwinięciu potęgi militarnej, a rzeczą znowu państwa jest „obudzenie w najszerszych warstwach ludnosci ducha wynalazczego"

 

 

W tym celu utworzono specyalny komitet, do którego należy 32 przedstawicieli największych towarzystw technicznych pod przewodnictwem Tomasza Edisona.

 

Nowe laboratoryum, noszące urzędową nazwę „Advisory Board of Invenuons”, będzie urządzone z możliwie największą wystawą. Koszta jego urządzenia obliczono na 25 milionów koron, O jego zasobach i ogromie świadczyć może już sam ten fakt, że laboratoryum, wśród innych urządzeń, mieścić będzie w sobie olbrzymi dok, który będzie mógł pomieścić okręt o 50.000 ton. Dla dokładności dodać należy, że największy obecny amerykański dreadnought ,,Nevada” ma zaledwie 27.500 ton pojemności. Bardzo ważne miejsca w nowem laboratoryum zajmą oddziały dla prób z zakresu lotnictwa, wyrobu amunicyj, rnateryi wybuchowych, telegrafu bez drutu, chemii, elektrycznosci i t. d Będzie nawet urządzona specyalna scena dla doswiadczeń kinematograficznych, które w technice bardzo ważną odrywają rolę Roczne koszta utrzymania tego laboratoryum obliczono w przybliżeniu na 10 do 14 milionów dolarów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-01-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.