5 grudnia 1921

Mleko amerykańskie dla dzieci w Polsce.

Chicagoski. „Dziennik Ludowy" z 20 września donosi:

 

Sekretarz Komitetu Obrony Narodowej otrzymał w tych dniach następujący list z ministeryum marynarki w Washingtonie w odpowiedzi na zabiegi reprezentantów Centralnego Rom. Obr. Narod. w sprawie wysłania transportu mleka okrętem wojennym do Polski dla dzieci w Warszawie:

 

D. C., 15 września 1916.

Washington, Do Polskiego Komitetu Obrony Narodowej, 1225 N. Ashland Avenue Chicago III.

 

Panowie:

Departament jest w posiadaniu listu, datowanego 12 września i podpisanego przez dra J. P. Zaleskiego, prezesa dra K. A. Żurawskiego, wiceprezesa Polskiego Komitetu Obrony Narodowej, w którym proszą, by departament zezwolił na przewiezienie dla dzieci Warszawy jednego ładunku mleka skondensowanego, okrętem do bałtyckiego portu Gdańska.

 

Jakkolwiek Departament ma najwyższą sympatyę z usiłowaniami, podjętemi przez organizacyę panów, w celu niesienna pomocy dzieciom w Polsce i chętnie współpracowałby z każdym możliwym do przeprowadzenia projektem wykonania tego humanitarnego przedsięwzięcia, z żalem musimy jednak Panów zawiadomić, te użycie okrętu wojennego dla tego celu, w tym czasie nie może być urzeczywistnionem.

 

Zwracamy uwagę, iż Departament stanu chętnie uczyni wszystko w celu otrzymania pozwolenia na przewóz transportu i wydaje się prawdopodobnem, iż wysiłki Departamentu, zmierzające do otrzymania tego pozwolenia na przewóz statku wojennym będą tak samo skutecznemi, jak i wysiłki w celu uzyskania bezpiecznej przesyłki na statku handlowym przez kraje neutralne.

 

Z wysokiem poważaniem

Franklin D. Roosevelt.

Zasł. sekretarza depart, marynarki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.