6 grudnia 1923

Austrya o aresztowani Piłsudskiego.

Prasie wiedeńskiej komunikują ze źródła autorytatywnego, że „wbrew luźnym inforrnacyom, jakie pojawiły się w prasie, koła wojskowe austro-węgierskie stoją zdała od sprawy uwięzienia Piłsudskiego. 1. okazyi pobytu Piłsudskiego w Krakowie kontrola policyjna, jak przy każdym podróżnym, ograniczała się do przedłożenia kartki meldunkowej. Piłsudski na karcie meldunkowej podał, jako dokument podróżny, otwarty rozkaz komendy polskich legioów z dnia 1 lipca.

Na podstawie tego stwierdzenia takie wyszczególnienie zakomunikowano general-gubernatorstwu warszawskiemu z prośbą o wyjaśnienie posiadania „otwartego rozkazu", gdyż Piłsudski od czasu swego zwolnienia nie należy do Legionów i dlatego nie mial tytułu do posiadania „otwartego rozkazu". Potem komenda Legionów doniosła, że Piłsudskiemu nie wystawiano „otwartego rozkazu".

 

Działalność władz austro-węgierskich pod każdym względem poprawna i zgodna z przepisami, ograniczyła się wyłącznie do powyżej podanego wystąpienia."

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.