15 maja 1921

„Dzień polski" Paryżu.

„Temps" donosi, że we Francyi utworzyło się kilka towarzystw, celem pospieszenia Polsce z bezpośrednią pomocą matervalną. Idzie tu o udzielenie pomocy ludności polskiej, srogo dotknktel przejściami wojennemi. Otóż pod auspieyarni stow. Flance-Pologne i pod wysokim patronatem pani Milletand, oraz wybitnych osobistości francuskich i polskich utworzył się komitet pomocy dla inwalidów i sierot polskich. Ponadto zajęto się zorganizowaniem „dnia polskiego" w różnych teatrach Paryża. Otworzono listy subskrypcyjnej na które już deklarowały znaczne sumy Bank francuski, rozmaite instytucye finansowe i przemysłowe oraz wybitne osobistości świata naukowego i politycznego.

 

Komitet pomocy dla Polski odwołuje się w specyalnej odezwie do wspaniałomyślności mieszkańców Paryża.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.