20 czerwca 1921

Trocki ledwie uszedł śmierci.

(Telegram własny „Ilustr. Kuryera Codziennego).

Londyn, 16 marca. Trocki opuścił Krasną Gorkę pociągiem specyalnym, chcąc wrócić do Petersburga. Pociąg lego tyłka cudem uniknął zupełnego zniszczenia w okolicy Oranienbaumu, gdzie ogień dział kronsztadzkich zniszczył linię kolejową. Oranienbaum stoi w płomieniach. Transportem wojsk bolszewickich z Rosyi południowej na północ przeszkodził strajk kolejarzy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.