20 czerwca 1921

Amerykański Czerwony Krzyż aprowizuje Kronsztad.

Helsingfors. (Polpress). Z braku opalu zmniejszono liczbę pociągów na Petrogradzkich kolejach. W stronę Pskowa odchodzi jeden pociąg dziennie i jeden przychodzi. W stronę Witebska tak sarno. Pomiędzy Petrogradem a Wołogdą kursują trzy pociągi tygodniowo. Nawet na najważniejszej magistraci Mikołajewskiej odchodzi dwa pociągi dziennie, przychodzi z Moskwy też dwa, przytem wyłącznie z wojskiem. Z Rewia donoszą, że sio Kronsztadu przy-był dropi statek z aprowzacyą, wysłany przez amerykański Czerwony Krzyż.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.