16 czerwca 1921

Rosya zwraca tabor kolejowy Polsce.

Ryga. (Orient). Do dnia 22 marca Polska otrzymała od Rosyi, na mocy traktatu pokojowego, 30 lokomotyw i 300 wagonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.