16 czerwca 1921

Odznaczenie p. Curie-Skłodowskiej.

Paryż 26-go marca. (P. A. T.) - Havas – Narodowy instytut nauk społecznych w Stanach Zjednoczonych uchwalił nadać p. Curie-Skłodowskiej wielki złoty medal wraz ze stopniem doktora.

 

Kurjer Warszawski, 29-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.