15 maja 1921

Strajk w Anglji.

Londyn, 3.4. (Pat. Reuter) Położenie strajku w Anglji nie zmieniło się. Zarówno właściciele kopalń jak i robotnicy nie chcąc ustąpić ze swego stanowiska, licząc prawdopodobnie nie interwencję rządu.

 

Jakkolwiek rząd uważa położenie za bardzo poważne, to jednak w obecnej chwili interwencja rządu wydaje się nieprawdopodobną.

 

Na wtorek wyznaczone zostało posiedzenie komitetu wykonawczego robotników transportowych, a na środę posiedzenie komitetu wykonawczego kolejarzy. Na posiedzeniach tych zapadnie prawdopodobnie uchwała co do stanowiska odnośnych robotników związków zawodowych wobec strajku górników.

 

Celem oszczędzenia węgla ograniczono znacznie ruch pociągów. Ma być również zmniejszony przydział węgla, który będzie wynosił na rodzinę tygodniowo 50 kilogramów.

 

Kurjer Poznański, 05-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.