7 maja 1921

Lekcya dzieci ex-cesarza Karola.

Ilustracya niniejsza przedstawia dzieci ex-cesarza Karola Habsburga. - Po lewej stronie siedzi syn jego, niedoszły arcyksiążę następca tronu Otton, - po prawej arcyks. Adelajda, którym udziela lekcyi ich nauczyciel, biskup Seydl.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.