7 maja 1921

Jak rząd sowiecki oddaje Rosję

na łup kapitalistów niemieckich.

Rzad sowiecki postanowił przeprowadzić systematyczna kolonizacye Rosyi, oddając ją przeważnie ca łup kapitalistów niemieckich, a w części także angielskich. Idzie tu o przyznanie cudzoziemcom (rządom lub grupom przemysłowców) koncesyj na eksploatacyę rosyjskich bogactw naturalnych. Wszystko to, co Rosya posiada, pod postacią lasów lub kopalń, a także terytoryów rolniczych, będzie oddane w ręce, uprzywilejowanych cudzoziemców w zamian za otwarcie sowietom kredytów, których rząd Lenina i Trockiego bardzo potrzebuje.

Według dekretu Lenina koncesyonarynsze otrzymają wszelkie potrzebne gwarancye. Nie będą oni poddawani żadnym rekwizycyom i będą mogli sprowadzać robotników, jakich im się będzie podobało.

 

Warto zaznaczyć, że 8 koncesyj leśnych na Syberyi, dotyczących obszaru o połowę większego niż Francya, a na którym znajdują się pokłady także platyny, węgla, grafitu, dostało się w ręce słynnego przemysłowca niemieckiego Hugo Sfinnesa. Ten ostatni zobowiązał się w przewidywaniu eksploatacyi lasów zbudować całą sieć kolei elektrycznych.

 

Co się tyczy obszarów węglowych, tu zawierają one źródła niewyczerpane, tak n. p. rezerwy węgla w Zagłębiu Kuźnieckiem (na południe od Tomska), są oceniane na 250 miliardów ton. W sąsiednich zaś obszarach znajdują się obszerne pokłady miedzi i żelaza.

 

Wreszcie w europejskiej Rosyi południowej rząd sowiecki oddaje cudzoziemcom, niewątpliwie Niemcom, 30.000 kilometrów kwadratowych czarnej gleby.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.