4 sierpnia 1921

Jutro strajk generalny w Anglji.

Poldu, 14. 4. (Pat. Rad.) Porozumienie angielskich właścicieli kopalń i górników nie doszło do skutku. Wskutek czego tak górnicy jak i robotnicy kolejowi i transportowi postanowili ogłosić strajk generalny na piątek godzinę 10 wieczorem. Jednakże różni członkowie parlamentu czynią na-dal usilne starania, aby nakłonić rząd do zmodyfikowania swych postanowień, gdyż dotychczas rzad posłanowił tylko udzielić pewnej pomocy finansowej obwodom najbardziej zagrożonym.

 

Londyn, 13. 4. (Tel. wł.) Lloyd George wyraził w Izbie gmin głębokie ubolewanie wobec takiego postawienia sprawy przez strajk. zapewniając członków Izby gmin, że rząd przedsięwziąć wszelkie środki dla obrony mienia mieszkańców na wypadek ewentualnych zaburzeń.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.