23 czerwca 1921

Strajk węgłowy w Anglii w karykaturze angielskiej.

Ładny sobie wybrali dzień!

Ciężka systuacya, w jakiej się Anglia znalazła, skutkiem strajku górników, nie wytraciła społeczeństwa z równowagi i nie pozbawiła go humoru. - Świadczą o tem powyższe polityczne karykatury z „Daili Mail”.

 

Na pierwszej widzimy piękna parę narzeczonych, kroczących do ślubu. Panna młoda mu na sukni napis: Coal war folly – „Obłędna wojna węglowa”; panem młodym jest demagog-doktryner z „Labour party”; nad czupryną widnieje napis hot head – „szalona pałka”, w ręku trzyma papier z napisem: „Będzie lepiej albo gorzej”.

„Ciekawym, com ja przewinił?”

Na drugiej karykaturze widzimy mr. Johna Citizen czyli obywatela, którego zasadzono w kaźni i zakuto w kajdany. Poczciwiec ma kulę u nogi z napisem „strajk węglowy”, z kieszenie wyglądają mu żałośnie papiery: nadzieje handlu i przemysłu.

 

„Ciekawym, za co tak cierpię?” pyta strapiony mr. John Citizen.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.