23 czerwca 1921

Żądania górników angielskich.

Londyn (PAT) Ag. Havasa donosi: W Izbie gmin Lloyd George odczytał list sekretarza związku górników, oświadczający, że uregulowanie sprawy może miejsce tylko pod tym względem, że będzie dokonane tylko na podstawie dwóch następujących zasad: Utworzenie komitetu międzynarodowego dla spraw wynagrodzenia, oraz ustanowienie narodowego „poulu”. List stwierdza, że w obecnych warunkach komitet wykonawczy związku górników uważa za bezpodstawne spotkanie się z właścicielami kopalń celem prowadzenia rokowań na podstawach, wymienionych w liście.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.