23 czerwca 1921

Pożyczka francuska w Ameryce.

Londyn, 21 kwietnia. (Tel. wł.)

„Central News” donoszą z Waszyngtonu, że rząd amerykański uchwalił udzielenie Francji pożyczki w sumie 15 miliojonów dolarów.

 

Iskra, 22-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.