23 czerwca 1921

Anglicy czczą pamięć Napoleona.

Londyn, 21 kwietnia. (Tel. wł.) Prasa londyńska donosi, że francuski komitet napoleoński czynił starania, by pozwolono delegacji francuskiej udać się na wyspę św. Heleny w celu uczczenia pamięci Napoleona. Władze angielskie postanowiły jednak, te dnia 5 maja będzie czysto angielską uroczystością ku ciel Napoleona. Dzień ten będzie świętem wyspy. Na czele komitetu ob-chodowego stanie gubernator wyspy. Będzie to hołd anglików dla wielkiego wodza francuskiego, aby „zacieśnić węzły między narodami, które były od wieków szanującymi się wrogami, a obecnie są sprzymierzeńcami,

 

Iskra, 22-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.