23 czerwca 1921

Akcja czeska w Jugosławji.

Z Belgradu donoszę do »Prager Presse”, że odbył się wielki wiec partji ludowej czeskiej w Jugosławii. na którym powzięto jednomyślna uchwałę, w której żądają od rządu jugosłowiańskiego, nadania obywatelstwa dla wszystkich czechów, mieszkających tamte ponad 10 lat. Ponadto Żądają zakładania czeskich szkól elementarnych. W sprawach polityki wiec wypowiedział się za popieraniem narodowego zjednoczenia się Jugosławian i za połączeniem się ścisłymi węzłami z Czechosłowacja.

 

Kurjer Poznański, 26-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.