25 września 1921

Zadanie przedstawicieli Francji.

Paryż 5-go maja. (E. E.) - Havas. Temps donosi, że rząd francuski wystosował do przedstawicieli Francji w Opolu i Warszawie instrukcje polecające im poczynić starania celem uspokojenia polskiej opinji publicznej.

 

Kurjer Warszawski, 06-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.