16 września 1921

Anglia żąda wydalenia Korfantego z Górnego Śląska.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń 18 maja (L.) Berlin. Według żąda wydalenia Korfantego z G. Śląska. (Jest to nonsens. Przyp. Red.).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.