4 sierpnia 1921

Anglii przybędzie jeszcze

półtora miliona bezrobotnych.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 15 czerwca. (L) Londyn. Rokowania między fabrykantami a robotnikami metalowymi w sprawie redukcyi płac zostały zerwane. Od przyszłego czwartku redukcya płac wejdzie w życie. Prawdopodobnie odpowiedzią na to będzie strapi robotników w liczbie z fibrą półtora miliona ludzi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.