1 grudnia 1921

Komuniści w Czechach.

Czesko-niemiecka partya komunistyczna w Czechach wydała odezwę, w której stwierdza, że parlament czeski, będący wyrazem absolutyzmu i bezwzględrej reakcyi, zbankrutował, gdyż nie urzeczywistnił ani jednego zagadnienia. Dawny przedstawiciel rządu sowieckiego na Słowaczyźnie, Kuczera, ogłasza ciekawe szczegóły o usiłowaniach bolszewików moskiewskich celem zniszczenia Czech za każdą cenę. Bela Khun prowadził w tej sprawie z delegatami czeskich komunistów w Moskwie rokowania, a sowiety rosyjskie prze-syłają komunistom czeskim wielkie sumy pieniężne na agitacyę.

 

Iskra, 15-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.