1 grudnia 1921

Unia personalna Irlandyi z Anglią.

(Telegr. wł. „Il. Kuryera Codz.”).

Londyn, 13 lipca. (On) Do Londynu przybyła irlandzka delegacya pokojowa pod przewodnictwem de Valery. Lloyd George przyjmie delegacyę sam i będzie prowadził rokowania na własną rękę. Ogólnie sądzą, że pertraktacye mogą w najlepszym razie doprowadzić do rezultatu dopiero we wrześniu. W poinformowanych kołach politycznych słychać, że kwestya irlandzka ma być rozwiązana przez zawarcie unii personalnej z Anglią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.