1 grudnia 1921

Przyczyna śmierci gen. Poilwanowa.

„Obszcz. Djeło" otrzymuje wiadomość od swego korespondenta z Rygi w sprawie zagadkowego zgonu b. eksperta do spraw wojskowych przy sowieckiej delegacyi pokojowej w Rydze, gen. Paliwanowa. Według twierdzeń osób wtajemniczonych, generał poróżnił się z Joffem i popełnił samobójstwo przez zażycie arszeniku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.