16 stycznia 1922

Dyktator Armenii.

Najwyższym ukazem Lenina został zamianowany dyktatorem Armenii b. kat miński Miasnikianc, który zapisał się krwawo w pamięci ludności gubernii mińskiej i smoleńsklej. Miasnikianc był przed wojną pomocnikiem adwokata przysięgłego i chorążym batalionu zapasowego, a jeszcze za czasów carskich uzyskał prawie wszalkie odznaczenia aż do orderu św. Stanisława 2-giej klasy i został komendantem szkoły podoficerskiej, odznaczając się na tern stanowisku nadzwyczajną surowością i niesłychanym wprost podstępem. Po upadku caratu stał się nagle z monarchisty-reakcyonisty — „skrajnym lewicowcem" i stąd też datuje się jego działalność bolszewicka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.