16 września 1921

Znamienny mariaż.

„Mittagzeitung” dowiaduje się z Budapesztu, że zanosi się na zaręczyny córki admirała Horthyego z b. arcyksięciem Albrechtem, synem arcyks. Fryderyka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.