12 sierpnia 1922

Czechosłowacja żąda jeszcze 16 gmin.

(W.) W Pradze na posiedzeniu czeskiej Rady ministrów Depesz oświadczył, że granica czeska od strony Górnego śląska nie jest. zadowalająca. tak pod względem politycznym. jak strategicznym i wymaga koniecznych poprawek. Czechosłowacja żąda odstąpienia w tym celu jeszcze 16 gmin. wraz z swoim sekretarzem generalnym Rakow-skim oraz generał Niessel, szef misji wojskowej francuskiej w Polsce.

 

Szczegóły narad nie przedostały się do publicznej wiadomości.

 

Kurjer Poznański, 05-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.