1 grudnia 1921

Roczna renta kobiet amerykańskich dla pani Curie.

Dzienniki francuskie otrzymały wiadomości z Nowego Jorku, że kobiety amerykańskie z inicyatywy komitetu radiumowego zebrały 60.000 dolarów, aby zapewnić pani Curie roczną rentę. Po śmierci uczonej badaczki z funduszu tego pobierać będą corocznie stypendya dwie Amerykanki, aby mogły odbywać studya w Sorbonie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.