1 grudnia 1921

Senzacyjna kradzież w wiedeńskiem Muzeum historycznem.

Przed rokiem jeszcze popełniono w państwowem Muzeum historycznem we Wiedniu wielką senzacyjną kradzież, Nieznany sprawca włamał się nocną porą do jednej ze sal ze zbiorami i skradł szereg gemm i brylantów, wartości przedwojennej półtora miliona koron. Dopiero teraz udało się policyj wykryć sprawcę włamania. Jest nim 20-letni handlowiec Erwin Beck, który skradzione kosztowności wywiózł do Holandyi i zamieszkał na state w Amsterdamie. Tam go też aresztowano. Becka wydała pewna kobieta, u której chwilowo zdeponował kilka kosztowności. Beck sprzedał w Amsterdamie gemmy za 300 holenderskich guldenów, a brylanty za 5000 guldenów „we firmie Steffen i Jessen. Ojciec jego, dawny oficer austryacki, brał udział w sprzedawaniu kosztowności w Amsterdamie. Także pewien Rosyanin należał do tej spółki. Wyszło na jaw, że Beck wywiózł niektóre kosztowności w kufrze za opłatą cłową, którą uskutecznił przy pomocy łapówki, wręczając 1000 koron pewnemu wyższemu urzędnikowi cłowemu w Wiedniu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.