16 stycznia 1922

Nieurodzaje w Czechach.

Prasa czeska przynosi doniesienia z całego państwa o słabych zbiorach zasiewów jarych. Szczególnie daje Mą odczuć wielki brak owsa. Min. rolnictwa wydało pozwolenie na wwóz siana z zagranicy, ale widoki na dostawą są niepomyślne: Z Jugosławii nadchodzą wiadomości o panujących tam upałach i suszy, wpływa to bardzo ujemne na zbiory siana, a nawet kukurydzy; chociaż pierwszy sianokos był zadawalniający, to Jugosławia ma obecnie taką ilość bydła, jak w czasach przedwojennych, więc niema mowy, ażeby mogła sprzedawać pasze.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.