5 grudnia 1921

Lloyd George zerwał rokowania z de Valerą.

Londyn. (PAT) Biuro Reutera donosi: W odpowiedzi na telegram de Valery oświadczył Lloyd George, że jeżeli de Valera obstaje przy warunkach, aby przedstawiciele Irlandyi występowali na konferencyi jako przedstawiciele państwa niezawisłego i suwerennego, to konferencya jest niemożliwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-09-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.