23 stycznia 1922

Ernest Daudet.

Ernest Daudet zmarł w Parytu lako 85 letni starzec. Rodzony brat Alfonsa Daudera, senior literatury francuskiej, wysoce ceniony lako historyk, E. Daudet był Jednym z najpłodnlejszych pisarzy. Poza dziełami naukowem, zostawll po sobie przeszło siedemdziesiąt powieści.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.